Ing. Jiří Šťastný

Znalecké posudky - oceňování nemovitých věcí

Znalec

Znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové.

Oceňování nabízím při těchto situacích:

Provádím oceňování nemovitostí cenami tržními, vyhláškovými, nákladovými, výnosovými a jinými dle konkrétního zadání.

Znaleckou činnost vykonávám aktivně více jak 20 let.

Nabízím Vám profesionální přístup, rychlé jednání a dlouholeté zkušenosti v oboru oceňování nemovitostí.