Znalecký posudek 

Znalecké posudky zpracovávám dle zákona č.36/1967 Sb. v platném znění, které mají veškeré náležitosti dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění. Nezbytnou součástí je i zjištění právního, technického a faktického stavu nemovitosti. K tomu slouží mimo jiné také specifické podklady, jejich výčet naleznete zde.

 

Kdy je znalecký posudek užitečný?

Znalecký posudek má své uplatnění v mnoha situacích, hlavně:

  • V trestním řízení
  • V občanskoprávním řízení
  • V obchodních věcech

Znalecký posudek se běžně zpracovává za účelem:

  • daně z převodu nemovitostí
  • dědického řízení
  • majetkového vypořádání
  • stanovení obvyklé ceny nájemného
  • stanovení ceny obvyklé
  • stanovení hodnoty věcného břemene
  • vkladu majetku do společnosti

 

Copyright Ing. Jiří Šťastný
Webdesign binka.info
Partneři webu:    yashica.cz  |  akrs.eu