Termíny vypracování znaleckých posudků a tržních odhadů

Znalecký posudek vypracovávám standardně do 1 týdne po provedení místního šetření za předpokladů doložení nutných dokumentů (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí atd.).

 

Nabídka "24":
V naléhavých případech jsem schopen provést znalecký posudek nebo tržní odhad standardního rozsahu do 24 hod po provedení místního šetření za předpokladů doložení nutných dokumentů (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí atd.).

Copyright Ing. Jiří Šťastný
Webdesign binka.info
Partneři webu:    yashica.cz  |  akrs.eu