Soudní znalec Znojmo

Potřebujete služby soudního znalce ve Znojmě a okolí?

 

V praxi soudního znalectví, oceňování a vyhotovování znaleckých posudků mám dlouholeté zkušenosti.

 

Co vše vám mohu nabídnout? 

Tržní odhady nemovitostí Znojmo a okolí

Zpracuji pro vás tržní odhady a určím tržní ceny, za které by se předmětný nemovitý majetek mohl v daném místě a čase prodat a koupit.

 

Znalecký posudek Znojmo a okolí

Znalecké posudky na ocenění nemovitých věcí jsou většinou definovány  v zákoně č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění. Ten stanovuje podmínky, za kterých se provádí oceňování nemovitostí v ČR pro vymezené účely. Speciální znalecké posudky jsou definovány mezinárodně uznávanými oceňovacími postupy a standardy.

 

Bezchybně zpracovaný znalecký posudek je nejvyšším odborným důkazem využitelný pro mnoho zákonných účelů. Jde o nestranný a objektivní pohled na věc. Vypracovává jej pouze soudní znalec v daném oboru, který jej opatří svou doložkou znalce a znaleckou pečetí.

 

Služby v oboru stavebnictví

Máte problémy se stavbou? Znalecký posudek vám může posloužit například pro jednání s dodavatelem stavby nebo jako podklad pro soudní spor

 

Copyright Ing. Jiří Šťastný
Webdesign binka.info
Partneři webu:    yashica.cz  |  akrs.eu