Soudní znalec Žďár nad Sázavou

Hledáte soudního znalce ve Žďáře nad Sázavou a okolí?

 

Mám dlouholeté zkušenosti v oboru soudního znalectví a vypracovávání znaleckých posudků. Poskytuji kvalitní služby soudního znalce za adekvátní ceny v co nejbližším možném termínu.

 

Co vše vám mohu nabídnout? 

Tržní odhady nemovitostí Žďár nad Sázavou

V rámci tržního ocenění jde tedy o odhad ceny, za kterou by se předmětný majetek mohl v daném místě a čase prodat a koupit za běžných tržních podmínek.

Znalecký posudek Žďár nad Sázavou a okolí

Znalecký posudek je jedním z možných důkazů v soudním občanskoprávním, trestním či správním řízení. Tento posudek si ale může nechat vypracovat právnická či fyzická osoba pro účely stanované zákonem.

 

Znalecké posudky se vyhotovují zejména pro tyto účely:

  • převody vlastnictví k nemovitostem (prodej, koupě, darování, dědictví)
  • soudní spory (podílové spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, další druhy soudních kauz)
  • ocenění věcných břemen
  • stanovení obvyklého nájemného
  • restituce
  • majetky firem
  • exekuce 

Služby v oboru stavebnictví

Pomohu vám s vzniklými problémy na stavbě. Znalecký posudek vám může posloužit například pro jednání s dodavatelem stavby nebo jako podklad pro soudní spor.

 

 

Copyright Ing. Jiří Šťastný
Webdesign binka.info
Partneři webu:    yashica.cz  |  akrs.eu