<

Soudní znalec Třebíč

Potřebujete služby kvalitního soudního znalce v Třebíči a okolí? Se soudním znalectvím a zpracováváním znaleckých posudků mám dlouholeté zkušenosti. Mým cílem je poskytovat kvalitní služby znalce za adekvátní ceny v co nejkratším možném termínu.

 

Co vše vám mohu nabídnout?

 

Tržní odhady nemovitostí Třebíč a okolí

Cenové odhady, určování tržní ceny. Jde tedy o odhad ceny, za kterou by se předmětný majetek mohl v daném místě a čase prodat a koupit

 

Znalecký posudek Třebíč a okolí

Znalecký posudek je jedním z možných důkazů v soudním občanskoprávním, trestním či správním řízení. Znalecký posudek si ale může nechat vypracovat i firma či jednotlivec pro vlastní potřeby. Další případy využití znaleckého posudku naleznete zde. Jeho účelem je získání odborných informací. Vypracovává jej soudní znalec, který je zapsaný v seznamu znalců vdeném mítně příslušným krajským soudem. Znalec má ze zákona možnost působit na celém území ČR.

 

Hlavní využití posudku je pro:

  • převody vlastnictví k nemovitostem (prodej, koupě, darování, dědictví)
  • soudní spory (podílové spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, další druhy soudních kauz)
  • úvěrová řízení, hypotéky
  • ocenění věcných břemen
  • stanovení obvyklého nájemného
  • exekuce
  • restituce
  • majetky firem

Služby v oboru stavebnictví

Posuzování vad a poruch stávajících staveb a novostaveb, inženýrských staveb, obytných a průmyslových staveb.

 

 

Copyright Ing. Jiří Šťastný
Webdesign binka.info
Partneři webu:    yashica.cz  |  akrs.eu