Soudní znalec Moravské Budějovice

Hledáte služby kvalitního soudního znalce v Moravských Budějovicích a okolí?

 

Se zpracováním znaleckých posudků mám letité zkušenosti. Mým cílem je poskytovat kvalitní služby odborného znalce za adekvátní ceny v co nejkratším termínu.

 

Co mohu nabídnout? 

Tržní odhady nemovitostí Moravské Budějovice a okolí

Hlavní účely pro zpracování odhadu jsou:

  • úvěrová řízení, hypotéky
  • dědické řízení
  • zjištění obvyklé ceny pro soukromé účely

Znalecký posudek Moravské Budějovice a okolí

Znalecké posudky na ocenění nemovitých věcí jsou většinou definovány zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění, který stanovuje podmínky, za kterých se provádí oceňování nemovitostí v ČR pro vymezené účely. Speciální znalecké posudky jsou definovány mezinárodně uznávanými oceňovacími postupy a standardy

 

Znalecký posudek je detailní stanovisko, který podává soudní znalec (osoba se speciálními odbornými znalostmi a vědomostmi z daného oboru) a jehož náležitosti (včetně obsahu, formy a úpravy) jsou dány vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů. 

Služby v oboru stavebnictví

Máte problémy s novostavbou či stávající stavbou? Můj znalecký posudek vám může posloužit třeba pro jednání s dodavatelem stavby nebo jako podklad pro soudní spor.

 

Copyright Ing. Jiří Šťastný
Webdesign binka.info
Partneři webu:    yashica.cz  |  akrs.eu