ÚSTAVY VYSOKÝCH ŠKOL:
Institut oceňování majetku (IOM VŠE): http://nb.vse.cz/iom

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně (ÚSI VUT): http://bear.ro.vutbr.cz/usi

STÁTNÍ INSTITUCE, SAMOSPRÁVA:
Pozemkový fond České republiky: www.pfcr.cz

Portál veřejné správy: www.gov.cz
Ministerstvo financí ČR: www.mfcr.cz
Ministerstvo spravedlnosti ČR, obchodní rejstřík: www.justice.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: www.mpo.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: www.mmr.cz
Ministerstvo životního prostředí ČR: www.ochrance.cz
Poslanecká směnovna PČR: www.psp.cz
PČR - Senát: www.statnisprava.cz
Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz
Evropská unie: www.europa.eu.int
Český statistický úřad: www.czso.cz
Česká národní banka: www.cnb.cz
Státní správa: www.statnisprava.cz
Český úřad zeměměřický a katastrální: www.cuzk.cz

PROFESNÍ SDRUŽENÍ:
Česká komora odhadců majetku (ČKOM) www.ckom.cz
Asociace znalců a odhadců ČR (AZO ČR) http://web.telecom.cz/azo
Česká společnost certifikovaných odhadců majetku www.cscom.cz
Komora soudních znalců ČR (KSZ ČR) www.experts.cz/komora
ČAOK - Česká asociace ocelových konstrukcí www.caok.cz
Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany www.asociacebozp-po.cz
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR www.sovak.cz
Komora geodetů a kartografů www.kgk.cz
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství www.spbi.cz
Obec architektů ČR www.architekt.cz
Cech obkladačů České republiky www.cech-obkladacu.cz
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů www.aspp.cz
Asociace dopravních inženýrů ČR www.adi-czech.cz
Česká společnost pro povrchové úpravy www.povrchovauprava.cz/cspu
Sdružení pro sanace betonových konstrukcí www.sanace-ssbk.cz
www.sps.cz www.sps.cz
www.cka.cz www.cka.cz
Komora daňových poradců ČR www.kdpcr.cz
Sdružení nájemníků ČR www.son.cz
Afire - asociace investorů a realitních kanceláří www.afire.cz
Český svaz stavebních inženýrů www.cssi-cr.cz
Požární ochrana staveb www.asofire.cz
Sdružení malých bytových družstev www.bytova-druzstva.cz
Hospodářská komora České republiky www.komora.cz

TECHNICKÉ NORMY
www.csni.cz www.csni.cz

 

Více odkazů

Copyright Ing. Jiří Šťastný
Webdesign binka.info
Partneři webu:    yashica.cz  |  akrs.eu